Arbeta denkt in mogelijkheden en oplossingen voor ziekteverzuim

Zekerheid in onzekere tijden

Onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek bij Arbeta

Uw werknemer is ziek. Dat kan een keer gebeuren, maar wat als het verzuim langer aanhoudt dan u had kunnen voorzien? Het is van groot belang dat werknemer en werkgever in een dergelijke situatie samen naar een oplossing zoeken. Arbeta helpt u hierbij door een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen. Zo brengen wij de situatie in kaart en komen wij met een oplossing die acceptabel is voor alle partijen.

De werkwijze van Arbeta

‘Arbeta’ is Zweeds voor ‘werken’ en verwijst naar het feit dat werken centraal staat in onze visie op arbeidsongeschiktheid. Arbeta kijkt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. In welke mate, op welke wijze en waar kan uw werknemer nog aan het werk? Arbeta spoort de belemmeringen en knelpunten op en biedt u bruikbare en duurzame oplossingen. Wij zorgen er voor dat bij een re-integratie duidelijk is wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Arbeta is de schakel tussen alle partijen, maar stuurt ook aan op een samenwerking van de betrokkenen. Arbeta voert arbeidskundig onderzoek uit voor heel Nederland.

Wat is de Wet verbetering Poortwachter (WvP)?

Sinds 2002 is de Wet verbetering poortwachter, oftewel de Wvp, van kracht. Het doel van de Wvp is om ziek personeel zo snel mogelijk te re-integreren en langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verplicht de werkgever en de werknemer om zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts in te zetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer. Al vanaf de eerste week van de ziekmelding gelden diverse verplichtingen voor de werknemer en werkgever. Zo wordt er een re-integratiedossier opgebouwd.

Jack Droog, oprichter en eigenaar van Arbeta

Jack verdiende zijn sporen aanvankelijk in human resource. In 2002 maakte hij de overstap naar arbeidsdeskundigheid. Bij het UWV en De Amersfoortse Verzekeringen deed Jack ervaring op met publieke en private verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. Een onafhankelijke benadering van de situatie is van groot belang in dit vakgebied. Mede daarom besloot Jack in 2010 om op eigen benen te gaan staan.

Als oprichter en eigenaar van Arbeta voorziet hij in professioneel, betrouwbaar en duidelijk advies over ziekteverzuim en re-integratie. Jack heeft oog voor de belangen van iedere betrokkene en gaat dilemma’s daarbij niet uit de weg. Ondanks het soms zware karakter van de onderwerpen, schept Jack een ontspannen sfeer waarin alle partijen zich prettig voelen.

Door regelmatig trainingen, cursussen en opleidingen te volgen, is Jack altijd op de hoogte van de actuele wetgeving omtrent arbeidsdeskundigheid. Hij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen, Hobéon SKO-gecertificeerd en opgenomen in het SRA-register. Kortom, bij Arbeta bent u verzekerd van een deskundig advies dat voldoet aan alle richtlijnen.

Jack Droog is Hobéon SKO-gecertificeerd en geregistreerd door de SRA